Usage statistics for sembradorasocasion.com

Resum per mesos
Generat el 12-jul-2016 13:56 CEST

Resumen d'accessos per sembradorasocasion.com

Resum per mesos
Mes Mitjana diària Totals del mes
Accessos Fitxers Planes Visites Visitants kB F Visites Planes Fitxers Accessos
Jul 2016 1213 1151 799 144 816 111362 1729 9595 13818 14561
Jun 2016 1095 1027 712 111 145 23924 222 1425 2054 2191
Totals 135285 1951 11020 15872 16752


Generated by Webalizer Version 2.23